Α/ΦΟΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ ΛΤΔ

Λάρνακα: Κεντρικά γραφεία, Κιλκίς 1, 6015. Τηλ.: 24 848 200 / 24 848 202 / 24 848 203

Λευκωσία: Τηλ.: 22 612 190

Λεμεσός: Τηλ.: 25 362 670

email: info@bridgestone.com.cy